SELAMAT DATANG
Menu
Visi, Misi dan Objektif

Laman Web Perpustakaan MAMPU ini diwujudkan bertujuan untuk menyedia dan memberi kemudahan penggunaan satu koleksi bahan rujukan yang mampu menyokong keperluan maklumat pelanggan di samping penyebaran maklumat secara strategik bagi mempastikan hanya maklumat yang tepat dibekalkan.

VISI

Memacu pembangunan koleksi perpustakaan dan sumber ilmu untuk Pemodenan, Pentadbiran dan Pengurusan ICT MaMPU.

MISI

Memperkasa perkhidmatan Perpustakaan dan menyediakan rujukan maklumat berkualiti, terkini dan releven bagi membentuk warga MaMPU berilmu.

OBJEKTIF

Memantapkan pembinaan koleksi pengurusan ilmu bagi organisasi dan warga MaMPU; Mengaplikasi teknologi terkini dalam pengurusan dan perkhidmatan; Memenuhi keperluan maklumat dalam kegiatan pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan rundingan.