SELAMAT DATANG
Menu
Perkhidmatan

Rujukan dan Pencarian Maklumat

Perkhidmatan ini disediakan untuk membantu pengguna mencari dan mendapat maklumat tertentu.

Perkhidmatan Kesedaran Semasa (Current Awareness Service)

Memaklumkan dari masa ke masa bahan-bahan terbaru yang terdapat di perpustakaan.

Perkhidmatan Pinjaman dan Pemulangan

Setiap pinjaman ditetapkan untuk tempoh 3 minggu.

Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan

Perkhidmatan ini membolehkan pinjaman dibuat daripada perpustakaan lain untuk mendapatkan bahan yang tidak terdapat di perpustakaan MAMPU.

U-Pustaka

Menyediakan akses kepada koleksi digital untuk buku dan jurnal.