SELAMAT DATANG
Menu
Piagam Pelanggan

Kami mengutamakan pelanggan

Dengan ini kami komited untuk berkhidmat dengan cekap bagi perkhidmatan-perkhidmatan berikut :

  • Penyediaan dan penggunaan koleksi bahan rujukan yang mampu menyokong keperluan maklumat pegawai dan kakitangan MAMPU.

  • Pengesanan, pencarian serta penyebaran maklumat secara strategik bagi mempastikan hanya maklumat yang tepat dan sahih dibekalkan dalam masa ½ jam.

  • Pendokumentasian bahan mengikut format dan 'standard' antarabangsa bagi menyokong pembinaan pangkalan data kebangsaan dengan menjuruskan MAMPU sebagai pusat kecemerlangan maklumat dalam bidang pengurusan, kualiti, dan ICT untuk perkhidmatan awam.